Razem tworzymy
Przyszłość

O nas

Rada nadzorcza

Akcjonariusze Spółki Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. do składu Rady Nadzorczej powołali:

Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Karol Sońta

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Nawrocki

Sekretarz Rady – Ewa Młynarczyk

Członek Rady – Stanisław Grodzicki

Członek Rady – Katarzyna Solecka