Razem tworzymy
Przyszłość

O nas

Rada nadzorcza

Akcjonariusze Spółki Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. do składu Rady Nadzorczej powołali:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Domański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Karolina Żardecka-Górska

Sekretarz Rady – Ewa Młynarczyk

Członek Rady – Katarzyna Solecka