Razem tworzymy
Przyszłość

O nas

Rada nadzorcza


Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 maja 2018 r. zmarł

Ś.P. Prof. dr hab. Michał Konrad Nawrocki – wieloletni członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo-Finansowego “Nowy Świat” S.A. i jej Wiceprzewodniczący.

Okazywał on zawsze osobiste zaangażowanie i życzliwe wsparcie w realizacji priorytetowych zadań Spółki.

Składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Centrum Bankowo-Finansowego “Nowy Świat” S.A.


Akcjonariusze Spółki Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. do składu Rady Nadzorczej powołali:

Przewodniczący Rady Nadzorczej –  Karol Sońta

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Nawrocki

Sekretarz Rady – Ewa Młynarczyk

Członek Rady – Stanisław Grodzicki

Członek Rady – Katarzyna Solecka