Razem tworzymy
Przyszłość

Aktualności

Oświadczenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego “Nowy Świat”S.A.

15 stycznia 2019

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU CENTRUM BANKOWO – FINANSOWEGO „NOWY ŚWIAT” S.A.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Bankowo – Finansowego „Nowy Świat” S.A., wszczętego na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 87/X/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., informujemy, że Rada Nadzorcza w dniu 14.01.2019r., uchwałą Nr 93/X/2019, postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. bez wyłonienia kandydata.