Razem tworzymy
Przyszłość

About us

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i dzieli się na 100 zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 90.000,00 złotych każda.

Akcjonariuszami Spółki są Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (90% akcji) oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego (10 % akcji).