Razem tworzymy
Przyszłość

O nas

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i dzieli się na 100 zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 90.000,00 złotych każda.

Akcjonariuszami Spółki są MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (90 % akcji) oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego (10 % akcji).