Razem tworzymy
Przyszłość

O nas

Rada Nadzorcza

Akcjonariusze Spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. powołali Radę Nadzorczą działającą w składzie:

Grzegorz Domański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karolina Żardecka-Górska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Młynarczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej