Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Bankowo Finansowe S.A. wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy do złożenia akcji.

Pełna treść wezwania do pobrania.